Quy định đổi vé Vietnam Airlines

Quy định đổi vé Vietnam airlines

Hành Trình Nội Địa Việt Nam

 Loại vé

Hoàn vé Đổi vé Hành lý Go show – Đổi chuyến tại sân bay Chọn chỗ Quầy thủ tục ưu tiên Phòng khách Bông Sen Quyền lợi cộng dặm Bông Sen Vàng
Phổ thông linh hoạt Áp dụng hoàn vé với mức phí 500.000 VNĐ Được phép đổi vé miễn phí. Hành lý xách tay: Bao gồm 01 phụ kiện và 01 kiện hành lý xách tay (không quá 10kg), tổng khối lượng không vượt quá 12kg Miễn phí đổi chuyến tại sân bay Miễn phí chọn chỗ Vé đã bao gồm làm thủ tục tại quầy ưu tiên. Vé không bao gồm dịch vụ tại phòng khách Bông sen Tích luỹ 100% số dặm thưởng và dặm xét hạng
(Hạng đặt chỗ Y/B/M) Ngoại lệ: Giai đoạn Tết Nguyên Đán: Áp dụng đổi vé với mức phí 360.000 VNĐ  Hành lý ký gửi: Bao gồm 01 kiện (23kg) Ngoại lệ:
– Giai đoạn Tết Nguyên Đán: Thu phí
Phổ thông tiêu chuẩn Áp dụng hoàn vé với mức phí 500.000 VNĐ Được phép đổi vé miễn phí. Hành lý xách tay: Bao gồm 01 phụ kiện và 01 kiện hành lý xách tay (không quá 10kg), tổng khối lượng không vượt quá 12kg Thu phí đổi chuyến tại sân bay Miễn phí chọn chỗ đối với các ghế ngồi tiêu chuẩn Vé không áp dụng làm thủ tục tại quầy ưu tiên Vé không bao gồm dịch vụ tại phòng khách Bông sen Tích luỹ 80% số dặm thưởng và dặm xét hạng
(Hạng đặt chỗ S/H/K/L) Ngoại lệ: Giai đoạn Tết Nguyên Đán: Áp dụng đổi vé với mức phí 360.000 VNĐ  Hành lý ký gửi: Bao gồm 01 kiện (23kg)
Phổ thông tiết kiệm Áp dụng hoàn vé với mức phí 500.000 VNĐ Áp dụng đổi vé với mức phí 360.000 VNĐ Hành lý xách tay: Bao gồm 01 phụ kiện và 01 kiện hành lý xách tay (không quá 10kg), tổng khối lượng không vượt quá 12kg Thu phí đổi chuyến tại sân bay Thu phí chọn chỗ ngồi Vé không áp dụng làm thủ tục tại quầy ưu tiên Vé không bao gồm dịch vụ tại phòng khách Bông sen Tích luỹ 60% số dặm thưởng và dặm xét hạng
(Hạng đặt chỗ Q/N/R/T/E)  Hành lý ký gửi: Bao gồm 01 kiện (23kg)
Phổ thông siêu tiết kiệm Loại giá không áp dụng hoàn vé Loại giá không áp dụng đổi vé Hành lý xách tay: Bao gồm 01 phụ kiện và 01 kiện hành lý xách tay (không quá 10kg), tổng khối lượng không vượt quá 12kg. Loại giá không áp dụng đổi chuyến tại sân bay Thu phí chọn chỗ ngồi Vé không áp dụng làm thủ tục tại quầy ưu tiên Vé không bao gồm dịch vụ tại phòng khách Bông sen Tích luỹ 10% số dặm thưởng
(Hạng đặt chỗ P/A/G)
Loại điều kiện Hoàn vé Đổi vé Hành lý Go show – Đổi chuyến tại sân bay Chọn chỗ Quầy thủ tục ưu tiên  Phòng khách Bông Sen Quyền lợi cộng dặm Bông Sen Vàng
Phổ thông đặc biệt linh hoạt Áp dụng hoàn vé với mức phí 500.000 VNĐ. Được phép đổi vé miễn phí. Hành lý xách tay: Bao gồm 01 phụ kiện và 01 kiện hành lý xách tay (không quá 10kg), tổng khối lượng không vượt quá 12kg. Miễn phí đổi chuyến tại sân bay. Miễn phí chọn chỗ. Vé đã bao gồm làm thủ tục tại quầy ưu tiên. Vé không bao gồm dịch vụ tại phòng khách Bông sen. Tích luỹ 130% số dặm thưởng và dặm xét hạng.
(Hạng đặt chỗ W)  Hành lý ký gửi: Bao gồm 01 kiện (32kg) Ngoại lệ:
– Giai đoạn Tết Nguyên Đán: Thu phí.
Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn Áp dụng hoàn vé với mức phí 500.000 VNĐ. Áp dụng đổi vé với mức phí 360.000 VNĐ.  Hành lý xách tay: Bao gồm 01 phụ kiện và 01 kiện hành lý xách tay (không quá 10kg), tổng khối lượng không vượt quá 12kg. Thu phí đổi chuyến tại sân bay. Miễn phí chọn chỗ. Vé đã bao gồm làm thủ tục tại quầy ưu tiên. Vé không bao gồm dịch vụ tại phòng khách Bông sen. Tích luỹ 120% số dặm thưởng và dặm xét hạng.
(Hạng đặt chỗ Z/u) Ngoại lệ: 
– Hành trình Hà Nội – TP.HCM: Được phép đổi vé miễn phí.
 Hành lý ký gửi: Bao gồm 01 kiện (32kg)
Loại điều kiện Hoàn vé Đổi vé Hành lý Go show – Đổi chỗ chuyến bay Chọn chỗ Quầy thủ tục ưu tiên Phòng khách Bông sen vàng Quyền lợi cộng dặm Bông sen vàng
Thương gia linh hoạt Áp dụng hoàn vé với mức phí 500.000 VNĐ Được phép đổi vé miễn phí Hành lý xách tay: Bao gồm 01 phụ kiện và 01 kiện hành lý xách tay (không quá 10kg), tổng khối lượng không vượt quá 18kg Miễn phí đổi chuyến tại sân bay Miễn phí chọn chỗ Vé đã bao gồm làm thủ tục tại quầy ưu tiên Vé đã bao gồm dịch vụ tại phòng khách Bông sen Tích luỹ 200% số dặm thưởng và dặm xét hạng
(Hạng J/C) Hành lý ký gửi: Bao gồm 01 kiện (32kg) Ngoại lệ:
– Giai đoạn Tết Nguyên Đán: Thu phí
Hạng đặt chỗ C: Thu phí
Thương gia tiêu chuẩn Áp dụng hoàn vé với mức phí 500.000 VNĐ Áp dụng đổi vé với mức phí 360.000 VNĐ Hành lý xách tay: Bao gồm 01 phụ kiện và 01 kiện hành lý xách tay (không quá 10kg), tổng khối lượng không vượt quá 18kg Thu phí đổi chuyến tại sân bay Miễn phí chọn chỗ Vé đã bao gồm làm thủ tục tại quầy ưu tiên Vé đã bao gồm dịch vụ tại phòng khách Bông sen Tích luỹ 150% số dặm thưởng và dặm xét hạng
(Hạng D/I) Hành lý ký gửi: Bao gồm 01 kiện (32kg)

Điều kiện giá vé chung:

1. Giá vé:

2. Kết hợp giá: Các loại giá vé được phép kết hợp với nhau. Áp dụng điều kiện tương ứng theo từng chặng bay.

3. Thay đổi – Hoàn vé:

4. Phí thay đổi:

5. No show – Khách bỏ chuyến:

Các điều kiện trên đây là điều kiện chung, điều kiện cụ thể của từng mức giá có thể khác biệt với điều kiện chung được công bố. Vui lòng đọc kỹ điều kiện cụ thể của giá vé được thông báo khi khách hàng mua vé.

(Theo hãng Vietnam Airlines)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *