Tag Archives: covid

Japan Airlines nới lỏng nhập cảnh Nhật Bản

Japan Airlines nới lỏng nhập cảnh Nhật Bản cho hành khách ngoài quốc với những [...]

Bay Hong Kong không cần xét covid

  Tất cả hành khách đi du lịch đến Hồng Kông sẽ không còn phải [...]