Tag Archives: china southern airlines huỷ cách ly

Huỷ cách lý trước chuyến bay Việt Nam – Trung Quốc

Huỷ cách lý trước chuyến bay Việt Nam – Trung Quốc kể từ ngày 14/11/2022 [...]