Japan Airlines nới lỏng nhập cảnh Nhật Bản

Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh

Kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2022 Nhật Bản chính thức nới lỏng nhập cảnh sau đại dịch Covid 19. Các biện pháp kiểm soát nhập cảnh vào Nhật Bản đã được cập nhật và các quy định về kiểm tra và kiểm dịch COVID-19 sau khi nhập cảnh, cũng như các hạn chế nhập cảnh dành cho công dân nước ngoài đã được nới lỏng.

1. Xét nghiệm khi đến nơi và cách ly trước và sau khi nhập cảnh

Những người đủ điều kiện

Tất cả khách đi du lịch nước ngoài và những người trở về từ các quốc gia / khu vực * nơi biến thể B.1.1.529 Omicron hoạt động

  • Tất cả các quốc gia / khu vực ngoại trừ những nơi mà các biến thể COVID-19 lưu hành (không bao gồm biến thể Omicron), dựa trên các Biện pháp Biên giới Mới (27) (Ban hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2022)

Về cơ bản, không yêu cầu kiểm tra khi đến tại trạm kiểm dịch, cũng như tự kiểm tra ở những nơi như nhà riêng hoặc khách sạn.

  • Tất cả những người trở về và những người nhập cảnh sẽ được yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng 3 liều vắc-xin COVID-19 hợp lệ theo Danh sách Sử dụng Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoặc cách khác, giấy chứng nhận kết quả âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành từ quốc gia / khu vực ban đầu.

2. Sử dụng phương tiện công cộng sau khi nhập cảnh

Những người đủ điều kiện

Tất cả khách đi du lịch nước ngoài và những người trở về từ các quốc gia / khu vực * nơi biến thể B.1.1.529 Omicron lưu hành

  • Tất cả các quốc gia / khu vực ngoại trừ những nơi mà các biến thể COVID-19 lưu hành (không bao gồm biến thể Omicron), dựa trên các Biện pháp Biên giới Mới (27) (Ban hành vào ngày 24 tháng 2 năm 2022)

Về cơ bản, không yêu cầu kiểm tra khi đến tại trạm kiểm dịch, cũng như tự kiểm tra ở những nơi như nhà riêng hoặc khách sạn.

3. Qui định nhập cảnh đối với công dân nước ngoài

Những người đủ điều kiện

  • Công dân nước ngoài mới nhập cảnh ngắn hạn (dưới 90 ngày) vào Nhật Bản cho các mục đích bao gồm cả kinh doanh và làm việc.
  • Công dân nước ngoài mới nhập cảnh du lịch ngắn hạn vào Nhật Bản.
  • Công dân nước ngoài mới nhập cảnh vào Nhật Bản để lưu trú dài hạn

Không bắt buộc đăng ký trên Hệ thống theo dõi Người tham gia, Người quay lại (ERFS)

Các biện pháp miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của 68 quốc gia / vùng lãnh thổ được thể hiện trong biểu đồ dưới đây đã tạm thời bị đình chỉ, do các biện pháp biên giới đối phó với chủng virus corona mới (COVID-19) Trong khi đó, các biện pháp miễn thị thực nói trên đã được nối lại từ 0:00 sáng (JST) ngày 11 tháng 10 năm 2022

Thông tin trên trang này có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ. Nếu bạn có kế hoạch nhập cảnh vào Nhật Bản, vui lòng kiểm tra các quy định mới nhất.

(Theo Japan Airlines)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *